Hankkeen tavoitteet

ENSIO (Ennakointi – Strategia – Innovaatio – Osaaminen) -hanke oli cleantech-alalla toimivien pk-yritysten tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistamiseen, liike-toimintastrategian kehittämiseen sekä yritysverkoston luomiseen keskittynyt ennakoiva kehityshanke. Hanke toteuttiin osana Uudenmaan ELY-keskuksen ”Osaamisen ennakoinnilla kasvua” -projektia, jonka rahoittajana toimi Euroopan sosiaalirahasto.

ENSIO-hankkeen toimenpiteet kohdistettiin Uudenmaan ELY-keskuksen alueella toimiviin ja nopeaan kansainvälistymiseen tähtääviin cleantech-alan pk-yrityksiin, joiden liiketoiminnan kasvussa julkisiin investointeihin liittyvät referenssit ovat keskeisessä roolissa. Tällaisia yrityksiä toimii esimerkiksi energiatehokkuuden sekä ICT-järjestelmien parissa.

ENSIO-hankkeen keskeisiä tavoitteita olivat:

  • vahvistaa kohdeyritysten valmiutta osallistua tulevien kehitys- ja demonstraatiohankkeiden rahoitushakuihin sekä tukea yrityksiä niihin liittyvissä hankevalmistelussa,
  • vahvistaa kohdeyritysten kykyä osallistua julkisen sektorin tarjouskilpailuihin pääkaupunkiseudun uusissa aluekehityskohteissa ja kehitysympäristöissä,
  • kehittää yhteistyössä kohdeyritysten kanssa niiden liiketoimintastrategiaa ja valmiuksia toimia muuttuvassa liiketoimintaympäristössä,
  • mahdollistaa kohdeyritysten verkostoituminen suurten yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa koti-maassa sekä kansainvälisesti

Hanketyössä tehtiin räätälöityä sparrausta valituille yrityksille, järjestettiin avoimia seminaareja ja -verkostoitumistilaisuuksia sekä tarjottiin asiantuntijatietoa ja -selvityksiä.

Hankkeen toteuttajat

  • Green Net Finland (päätoteuttaja)
  • RAKLI ry

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

Hanke toteutettiin aikavälillä 12/2013-11/2014. Sen budjetti oli 100 000 euroa ja rahoittajana toimi Uudenmaan ELY-keskus.