Hankkeen tavoitteet

RASTI – Fiksusti Pietariin -hankkeen päätavoitteena oli tukea Pietarin cleantech-klusterin perustamista. Aktiivisen perustajaroolin kautta haluttiin varmistaa samalla suomalaisten ja uusmaalaisten yritysten pääsyä mukaan klusterin toimintaan. Lisäksi RASTI-hankkeessa tarjottiin yrityksille Venäjään/Pietariin liittyvää markkinatietoa, konsultointia, neuvontaa sekä muita palveluja keskittyen erityisesti pk-yrityksiin.

Green Net Finlandin rooli hankkeessa

Green Net Finland vastasi kokonaisuudessaan hankkeen valmistelusta ja toteutuksesta.

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

Hanke toteutettiin aikavälillä 2014-2015. Sen budjetti oli 40 000€. Päärahoittajana toimi Uudenmaan liitto (MAKERA-rahoitus). Lisäksi hanketta rahoittivat Helsingin ja Vantaan kaupungit.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena Green Net Finland tuli Pietarin cleantech-klusterin perustajajäseneksi ja sai varmistettua itselleen kiertävän puheenjohtajapaikan klusterissa. Ensimmäinen puheenjohtajuusvuosi on vuosi 2016. Lisäksi Green Net Finland toi toimintaan mukaan suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita, joille klusteri potentiaalisesti avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia Pietarissa.

Klusteri takaa pysyvän näkyvyyden Pietarin markkinoilla ja avaa suomalaisille toimijoille uudentyyppisen yhteistyöverkoston Pietarin cleantech-markkinoilla.