Hankkeen tavoitteet

Co2mmunity -hankkeen päätavoitteena on edistää uusiutuvan energian community energy (CE) -toteutusprojektien syntyä.

Green Net Finlandin rooli

Green Net Finland edistää hankkeessa aurinkosähkö-, maalämpö- ja poistoilmahukkalämpö -projektien syntyä Helsingin ja Uudenmaan taloyhtiöissä. Työn toteutukseen GNF perustaa ja hallinnoi uusiutuvan energian kumppanuusryhmän (Renewable energy cooperative partnerships RENCOP), jonka tarkoituksena on toimia katalyyttina ja tukena projekteille.

Hankekonsortio

Hankkeessa on 16 partneria kahdeksasta eri Itämeren alueen maasta:

  • Saksa: Kielin yliopisto (koordinaattori), Green City Energy, Heinrich-Böll Foundation Schleswig-Holstein e.V.
  • Tanska: Middelfartin kaupunki
  • Viro: Tartu Regional Energy Agency
  • Suomi: Green Net Finland, Aalto-yliopisto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Thermopolis Oy
  • Latvia: Environmental Development Association, Riga Planning Region
  • Liettua: Kaunas Regional Energy Agency, Lithuanian Energy Institute
  • Puola: Foundation for Sustainable Energy
  • Ruotsi: Lundin yliopisto, Energy Agency for Southeast Sweden

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

Hanke on saanut rahoituksen EU:n INTERREG Baltic Sea Region -ohjelmasta.

Hanke toteutetaan aikavälillä 10/2017– 9/2020.

Hankkeen kokonaisbudjetti n. 3,5 miljoonaa euroa. Green Net Finlandin osuus budjetista on 177 400 eur.

Hankkeen nettisivut