Hankkeen tavoitteet

BSR Electric -hanke edistää sähköisiä liikkumisratkaisuja osana kaupunkien liikennejärjestelmiä.

Hankeen fokuksessa ovat seuraavat sähköiset liikkumisvälineet:

  • sähköpyörät
  • sähköbussit
  • sähköinen kaupunkilogistiikka
  • sähköskootterit
  • sähköinen vesiliikenne (sähkölautat)

Hankkeessa tutkitaan ja pilotoidaan erilaisia kaupunkiliikenteeseen soveltuvia sähköisiä liikenneratkaisuja.

Uudenmaan alueella keskitytään erityisesti sähköpyörien määrän lisäämiseen rakentamalla kampanja, jossa pyritään vaikuttamaan kahden auton perheisiin ja korvaamaan 2. auto sähköpyörällä.

Hanke tuottaa julkisille toimijoille, yrityksille, liikennesuunnittelijoille ja liikennöitsijöille käyttökelpoista tietoa, joka edesauttaa sähköisen liikenteen integroimista osaksi kaupunkien liikenneratkaisuja. Hankkeen avulla tuotettua käytännönläheistä tietoa voidaan käyttää mm. investointipäätösten ja strategisen tason suunnitelmien tekemiseen, jotka edesauttavat kestävää liikennettä. Hanke tukee näin ollen omalta osaltaan liikenteen EU:n kasvihuonepäästöjen vähennystavoitteita. Hanke parantaa lisäksi kaupunkien asuttavuutta ja viihtyisyyttä vähentämällä melua ja pakokaasuja, joita aiheutuu fossiilisiin polttoaineisiin tukeutuvasta liikenteestä.

Green Net Finlandin rooli

Green Net Finland koordinoi hankkeessa työpakettia, jossa kootaan Itämeren alueen sähköisen liikenteen tilanne state-of-the-art -selvitykseen, kartoitetaan alueen aiheeseen liittyvät hankkeet sekä tunnistetaan avaintoimijat.

Lisäksi GNF tukee Helsingin Seudun Ympäristöpalveluiden HSY:n Ilmastoinfon työtä sähköpyöräilykampanjan rakentamisessa.

Hankekonsortio

Hankkeessa on partnereita 8 eri Itämeren maasta – Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Puolasta, Liettuasta, Virosta ja Saksasta.

Suomen konsortioon kuuluvat Green Net Finland, HSY ja Turun Ammattikorkeakoulu.

Hanketta koordinoi Hampurin ammattikorkeakoulu HAW.

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

Hanke on saanut rahoituksen EU:n INTERREG Baltic Sea Region -ohjelmasta.

Hanke toteutetaan 1.10.2017-30.9.2020.

Kokonaisbudjetti on 3.8 miljoonaa euroa. Green Net Finlandin osuus budjetista on 177 000 eur.

Projektin nettisivut (englanniksi):