Green Net Finland ry tekee esikartoitusta Uudellamaalla sijaitsevista kasvupotentiaalisista biotekniikan tai biotalouden teeman yrityksistä erityisesti painopisteellä ”urban cleantech”, mutta myös laajemmin biotalouden käsitteen alla. Kartoituksessa etsitään yrityksiä, joilla olisi potentiaalia ja halua kasvaa sekä kehitetty tai kehittymässä hyvä innovatiivinen tuote tai palvelu, mutta kuitenkin jokin on toistaiseksi estänyt täydellistä maailmanvalloitusta.

Kartoitamme erityisesti yrityksiä, jotka ovat viimeisen kolmen vuoden aikana tehneet jotakin (tai useampaa) seuraavista:

  • Saaneet julkista rahoitustukea (suoraan tai osana konsortiota) innovatiivisen tuotteen tai palvelun kehittämiseen
  • Hyödyntäneet huippututkimuksen palveluita (materiaalia, tutkimusta, mittauksia)
  • Ovat olleet mukana research to business -konsortiossa partnereina
  • Hakeneet (biotekniikan / biotalouden) patenttia (tai IPR:iä)
  • Hakeneet EU:n Horisontti-ohjelman pk-yritysten instrumentista (SME instrument) rahoitusta

Kartoituksen tarkoituksena on arvioida Uudenmaan alueen yritysten tilannetta lähinnä biotalouden innovaatioiden absorptiokyvyn osalta sekä pitkällä tähtäimellä arvioida millaista hyötyä tutkimuspanoksesta tai kansainvälisestä yhteistyöstä ja verkostoista voitaisiin yrityksille tarjota ja täten edistää alueen yritysten kehittymistä. Kartoitus on osa EU:n INTERREG EUROPE -ohjelmasta rahoitettua BRIDGES -projektia, jota koordinoi Kainuun Etu ja jonka Uudemaan partnerina toimii Uudenmaan liitto.

Jos yrityksesi osuu edellä mainittuun kategoriaan, niin ilmoittaudu Green Net Finlandin toiminnanjohtajalle Suvi Häkämiehelle spostitse etunimi.sukunimi@gnf.fi tai puhelimitse +358 50 3311 495 perjantaihin 2.9.2016 mennessä. Ilmoittautumalla yrityksesi tarpeet voidaan ottaa huomioon myöhemmin tehtävän tarkemman jalkautussuunnitelman teossa.