Green Net Finland on toiminut aktiivisesti Pietarin markkinoilla jo vuodesta 2011 alkaen. Seitsemän vuoden aikana GNF on saavuttanut vakaan yhteistyökumppanin aseman Pietarissa ja pystynyt auttamaan merkittävää määrää suomalaisia yrityksiä toimimaan Pietarissa ja löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Viimeisen kolmen vuoden aikana Green Net Finlandin (GNF) toimintaa Pietarissa on toteutettu ”CB2East – Central Baltic Cleantech Clusters expanding to East of EU markets” hankkeen puitteessa. Hanke toteutettiin alueyhteistyötä vahvistavan EU:n Keski-Itämeren ohjelman (INTERREG Central Baltic) rahoituksella sekä TEM:n ja GNF:n omarahoituksella. Yhteistyön substanssifokuksena on ollut kaupunkiympäristön energia- ja ekotehokkuus. Tämä fokus valikoitui, sillä siinä tunnistettiin suomalaisten yritysten kiinnostuksen ja Pietarin kaupungin tarpeiden risteyskohta.

 

GNF:n Pietarin toiminnan pohjana on kehitetty yhteistyömalli, jonka ydinperiaatteena on integroituminen osaksi paikallista kolmikantayhteisöä (jossa on mukana ratkaisuja tarjoavia yrityksiä, ratkaisujen ostajien edustajia sekä relevantteja paikallisia julkisvallan edustajia).  Pohjatyö Pietarin osalta oli tehty jo ennen CB2East -hanketta perustamalla jo vuoden 2014 lopussa yhdessä pietarilaisten kanssa GNF:a vastaava cleantech-klusteria Pietariin. GNF on klusterin perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja 3 vuoden välein.

 

GNF:n työnsarka CB2East-hankkeessa on ollut moniulotteinen. Karkeasti jaoteltuna työ sisälsi markkinatietoisuuden keräämistä ja jakamista, suomalaisille yrityksille tarjottua räätälöityä tukea markkinoillepääsyn strategioiden laatimisessa, yritysten tuotteiden ja palvelujen esille tuomista cleantech -alan merkittävissä tapahtumissa Pietarissa, matchmaking -tapaamisten järjestämistä, räätälöityjen markkinatutustumismatkojen tarjoamista sekä erilaisen liiketoimintakulttuurin ja käsitteiden kohtaamisen valmennussessioita. GNF pystyi kolmevuotisen hankkeen aikana tarjoamaan räätälöityjä ja konkreettisia palveluita yhteensä 57 pk-yritykselle ja 9 isolle yritykselle Suomessa.

 

GNF:n toimenpiteet kokonaisuudessaan tavoittivat yhteensä 88 suomalaisten organisaatioiden edustajaa sekä 86 venäläisten organisaatioiden edustajaa. Tämä joukko muodostui yhteensä 21 julkisen sektorin organisaatiosta, 35 ei-kaupallista intressiorganisaatiosta, 13 koulutusalan organisaatiosta sekä 107 yrityksestä Suomesta ja Venäjältä.  Kaikki yritykset osallistuivat konkreettisesti johonkin hankkeen kehittämistoimenpiteeseen hankkeen aikana.

 

Pietarin rinnalla CB2East -hankkeen toisena markkina-alueena oli Keski-Aasia, josta vastasivat kaksi muuta hankkeen klusteripartneria – Finnish Water Forum (FWF) ja Cleantech Latvia (CL). GNF, FWF ja CL loivat hankkeessa yhteisen brändin sekä ”klusterien klusterin” BALTIC CLEANTECH ALLIANCEn, jonka tarkoitus on olla yhteiset kasvot sekä Pietarin että Keski-Aasian markkinoilla toimiessa.

 

”Vaikka CB2East -hanke virallisesti päättyy tänään, GNF:n yhteistyö Pietarin suuntaan jatkuu. Kaikki suomalaiset yritykset, joilla on kiinnostusta ja motivaatiota suureen naapurimarkkinaamme ovat tervetulleita keskustelemaan”, sanoo Green Net Finlandin Venäjä-toiminnan johtaja Evilina Lutfi.

 

Lisätietoja

 

Evilina Lutfi, Venäjä-toiminnan johtaja, Green Net Finland ry, puh. +358 50 436 2661, evilina.lutfi@gnf.fi