Green Net Finland ry ja Aalto-yliopisto ovat käynnistäneet kehityshankkeen, jossa pilottikohteena on uusiutuvan yhteisöenergian ratkaisu Husulanmäen tulevalle pientaloalueelle. Lapinjärven kunta on hankkeessa mukana ulkopuolisena yhteistyökumppanina.

Yhteisöenergia on melko uusi ja vielä suhteellisen tuntematon käsite Suomessa. Yhteisöenergia on käsitteenä osa energiantuotannon ja -käytön järjestelmän muutosta, joka asettaa ihmiset ja yhteisöt energiantuotannon ytimeen.

Sana uusiutuva käsitteessä tarkoittaa sitä, että energian lähteenä käytetään esimerkiksi auringon valoa ja/tai lämpöä, peltomaan tai kallion lämpöä, peltomaan, metsänhoidon, karjatilan ja kotitalouksien jätteitä.

Yhteisö käsitteessä viittaa myös tuotannon omistukseen. EU määrittelee Community Energy:n eli yhteisöenergian kriteereissään niin, että energiankäyttäjien on osaomistettava tuotantokapasiteetista yli puolet. Tämä tarkoittaa sitä, että paikallisen yhteisön muodostamassa organisaatiossa on oltava päätäntävalta energian tuotannossa. On esimerkkejä, joissa kunta tai sen omistama kehitysyhtiö sekä paikallinen energiayhtiö ovat paikallisen yhteisön yhteistyökumppaneita tai tuotantokapasiteettia omistavan yrityksen osa-omistajana.

Yhteisöenergiassa etuina voidaan pitää mm. sitä, että energiaa ei tarvitse siirtää pitkiä matkoja, jolloin siirtohäviöt ovat pienemmät. Samalla energian omavaraisuusaste nousee ja riippuvuus sellaisista hintojen muutoksista vähenee, joihin itse yhteisö ei voi vaikuttaa.  Lisäksi, yhteisellä rahalla voidaan hankkia monipuolisempia energiajärjestelmiä – samalla edistäen yhteisöllisyyttä ja yhteenkuluvuuden tunnetta.

Husulanmäen pilotissa Green Net Finland ja Aalto-yliopisto ovat päätyneet tarkastelemaan lähemmin muutamaa uusiutuvan lämmön ratkaisua: normaali maalämpö (porareiät), porareikäkenttä, lämmönkeruuputkisto pellolle sekä järvilämpö. Näiden osalta toteutetaan selvitys ulkopuolisella asiantuntijayrityksellä. Selvitys tulee sisältämään sekä teknis-taloudellisen arvioinnin ja sen tueksi tehtävän maaperätutkimuksen. Tuloksia verrataan suoraan sähkölämmitysvaihtoehtoon. Tavoitteena on saada tämän selvityksen tulokset selville kesään mennessä. Hankkeessa valmistellaan myös sitä, miten tuloksia jalkautetaan.

Kansainvälinen yhteistyö on myös tärkeänä teemana Energize Co2mmunity:ssä, kuten aina EU:n alueiden välisessä yhteistyössä. Green Net Finland:in yhteistyökumppanina projektissa on tällä hetkellä Tartu Regional Energy Agency TREA Virosta. Ensimmäinen yhteistyökokous TREA:n kanssa oli tammikuussa. Seuraavaa kokousta suunnitellaan jo huhtikuulle. Virolaiset kollegat ovat hyvin innostuneita Husulanmäki-hankkeesta ja huhtikuun kokouksessa mielellään tapaisivat (etänä) myös Lapinjärven edustajia, jos mahdollista. Tartossa pilottihankkeena on aurinkopaneeliasennus kunnallisen päiväkodin katolle.

Lisäksi GNF:n tarkoituksena on järjestää ”virtuaalitapaaminen” Tanskan Middelfartin kunnan kanssa. Middlefartissa  on kehitetty pientaloalueen lämpöpumppujen edistyksellistä yhteishankintaa ja he ovat kekseliäitä toimijoita yhteisöenergiassa. Yhteistyöpalaveria on suunniteltu myöhemmin keväällä.

Energize Co2mmunity -hanke on EU:n Interreg Baltic Sea Region ohjelman kansainvälinen yhteistyöhanke, jonka koordinaattori on Kielin yliopisto Saksasta ja hankkeessa on partnereita ja pilotteja Lapinjärven lisäksi useista Itämeren ympärysmaista: Virosta, Latviasta, Liettuasta Saksasta ja Tanskasta. Hanke on jatkoa viime vuonna päättyneelle Co2mmunity-hankkeelle, jossa luotiin raameja yhteisöenergiahankkeille ja kehitettiin käsikirjoja ja tiekartta. Yhteisöenergialle on hankkeessa tehty käsikirja sekä suomen- että ruotsin kielellä, jotka löytyvät hankkeen nettisivulta. Energize Co2mmunity -hanke kestää syyskuun loppuun 2021.