Green Net Finland aloittaa uuden hankkeen ”ERKKI – Energiatehokkuuden optimointi haasteellisissa julkisissa kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöissä”. Hanke alkaa 1.3.2024 ja se on 2,5-vuotinen. Hanke on Euroopan Unionin Aluekehityrahaston (EAKR) osarahoittama. Green Net Finland toimii päähankkeen toteuttajana ja Forum Virium Helsinki osahankkeen toteuttajana.

Julkisissa kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöissä on usein erityisiä haasteita täyttää kasvavia energiatehokkuuden vaatimuksia. Rakennukset edustavat usein vanhempaa rakennuskantaa ja energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksiin voivat vaikuttaa rakennuksen erityispiirteet, toisinaan myös suojelumääräykset sekä käyttöön liittyvät vaatimukset (esim. uima- ja jäähalleissa). Rakennuksiin voi olla haastavaa tehdä suuria teknisiä muutoksia. Energian kulutus voi silti olla suurta, jolloin energiatehokkuustoimenpiteillä on erityisen suuri vaikuttavuus. Teknisten ratkaisujen soveltuvuutta voivat täydentää digitaaliset ratkaisut ja datan keräämisen ja käytön uudet menetelmät.  Hanke pyrkii yhdistämään alan ratkaisuntarjoajia, kiinteistön omistajia, ylläpitäjiä ja käyttäjiä viiteryhmäksi, jotta vuoropuhelua voidaan lisätä ja paremmin löytää ja jakaa tietoa sekä kehittää uusia ratkaisuja. Myös energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä lisääviä innovatiivisia hankintoja kehitetään.

Hankkeen päätavoitteena on uusia innovatiivisia, teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja yhteiskehittäen tehostaa haasteellisten julkisten kiinteistöjen energiatehokkuutta ja sen myötä kasvattaa ratkaisuja kehittävien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankkeen taustalla ovat mm. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan tarpeet ja haasteet, vaikka vastaavia haasteita on monissa muissakin Suomen kaupungeissa.