Digipurku – Digitaaliset ratkaisut rakennusten purkamisessa – EAKR-hanke käynnistyy 1.1.2023.

Hankekonsortiossa mukana ovat Green Net Finland, Metropolia Ammattikorkeakoulu. Suomen Ympäristöopisto SYKLI sekä Hämeen Ammattikorkeakoulu.

Digipurku-hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön rakennusten tehokasta purkamista ja kierrätystä edistäviä digitaalisia ratkaisuja tiedon keräämiseen, organisoimiseen ja kommunikointiin purkukohteista sekä niiden materiaaleista ja osista. Purkurakennuksen tietomalleja tutkitaan ja kehitetään käytännön kokeilukohteiden pohjalta yhteistyössä kohteiden omistajien ja yritysten kanssa. Hanke luotaa ja kehittää yritysten ja toimijoiden valmiuksia digitaalisten apukeinojen hyödyntämiseen. Lisäksi hanke tutkii menetelmiä, joilla purkurakennusten osien uudelleenkäytön kannalta hyödyllinen tieto saataisiin helpommin ja nopeammin digitaalisesti hyödynnettävään muotoon.

Purkurakennusten materiaalien ja osien uudelleenkäyttö on vaikuttava keino vähentää rakentamisen hiilipäästöjä, vähentää purkamisesta syntyvää jätemäärää sekä kohtuullistaa rakentamiseen kuluvien resurssien kulutusta. Sen myötä purku- ja rakennusalan yrityksille voi syntyä uutta kestävää ja paikallisesti vaikuttavaa liiketoimintaa.

Hanke jatkuu kesäkuun 2025 loppuun asti. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama (EAKR ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027).

Lisätietoja hankkeesta saa toiminnanjohtaja Ilkka Aaltiolta (GNF).