Uudenmaan kiertotalouslaakso-esiselvityshanke on käynnistynyt!

Green Net Finland on yhdessä VTT:n, CLIC Innovationin sekä HSY:n kanssa käynnistänyt uuden esiselvityshankkeen, joka kokoaa Uudellamaalla kiertotalouden toimijoita yhteen ja kehittää kiertotalouden ekosysteemikonseptia jatkokehitystyötä varten. Green Net Finland toimii hankkeessa koordinaattorina.

Hankkeen tavoitteena on luoda konsepti kiertotalousekosysteemin kehittämiseksi Uudellamaalla. Tähän kuuluu arvoketjujen ja toimijoiden kartoitus, avaintoimijoiden löytäminen ja kiertotalouden indikaattorien kehittäminen sekä vahvan pohjan luominen Uudenmaan kiertotalouslaaksolle.​ Hanke järjestää ekosysteemin kehittämisen pohjaksi työpajoja ja kerää viestintää varten viiteryhmän.

Hankkeen tarkoituksena on huomioida laajasti Uudellamaalla kiertotaloudessa toimivia yrityksiä, kuntia, oppilaitoksia sekä tutkimuslaitoksia. Tämä luo pohjan tulevalle kiertotalouden ekosysteemille.

Hanke edistää innovaatiokykyä ja parantaa alueellista kilpailukykyä aktivoimalla toimijoita yhteistyöhön kiertotaloudessa sekä vahvistamalla kiertotalouden toimintamahdollisuuksia.

Uusimaa-ohjelma 2.0:ssa kiertotalouteen perustuvat uudet toimintatavat tehostavat resurssien ja energian käyttöä ja vähentävät hiilipäästöjä. Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian painopiste on ilmastoneutraalius ja tavoitetta edistää Hiilineutraali Uusimaa 2035-tiekartta

Hankkeen ohjausryhmässä on mukana mm. PK-seudun suuret kunnat sekä KUUMA-seutu.

Hanke rahoitetaan yhteistyössä Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman UKKE-tukirahoituksen sekä Helsingin kaupungin, KUUMA-seudun ja Vantaan kaupungin tuella

Hankkeen kokonaisbudjetti on 225 118 €.

Hanke on alkanut 1.4.2021 ja päättyy 31.10.2021.

Hankkeesta lisätietoja antaa Green Net Finlandissa

Projektipäällikkö

Joonas Raaska

joonas.raaska(at)gnf.fi, puh.0443815819