Kehityshankkeista kilpailukykyä – Osaatko hyödyntää kansainvälistä kehitysrahoitusta?

Oletko koskaan miettinyt, miten kehityshankkeita valmistellaan? Mepä kerromme. Tiesitkö, että esimerkiksi EU rahoittaa monenlaisia hankkeita ja ohjelmia, jotka perustuvat jäsenvaltioiden yhdessä asettamiin poliittisiin tavoitteisiin? Rahoitusta voivat hankkeesta ja rahoitusohjelmasta riippuen hakea yritykset, oppilaitokset, erilaiset järjestöt, tutkimuslaitokset, kunnat, seutukunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Mutta tiedätkö, miten sinun kehitystarpeestasi muodostetaan korkeassa kilpailussa menestyvä kehityshanke? Kaikki lähtee todellisesta [...]