SHOPS2HUBS – Kierrätyskeskus 2.0 -hanke kehittää kierrätyskeskuksista seuraavan sukupolven kiertotalousalustoja. Tavoitteena on luoda konsepti, jossa kierrätyskeskus tarjoaa kestävästä yrittäjyydestä kiinnostuneille materiaalien lisäksi alustan, jolla verkostoitua toisten yrittäjien kanssa ja rakentaa uusia arvoketjuja. Hanke kehittää konseptia kahdessa kokeilukohteessa: Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen Nihtisillan tavaratalossa sekä Stadin ammattiopiston Abraham Wetterin tien puutyötiloissa.

Kierrätyskeskukset tekevät jo nyt arvokasta työtä tuotteiden uudelleenkäytön edistämiseksi vastaanottamalla, lajittelemalla ja kunnostamalla käytettyjä tavaroita ja vaatteita ja asettamalla niitä uudelleen myyntiin. Kierrätyskeskusten käsittelemiä tuote- ja materiaalivirtoja, tiloja ja laitteita voisi kuitenkin hyödyntää laajemminkin ja antaa samalla mahdollisuus uudenlaisen liiketoiminnan syntymiselle.

SHOPS2HUBS – Kierrätyskeskus 2.0 -hanke avaakin kaksi kohdetta Espoon Nihtisillassa ja Abraham Wetterin tiellä Helsingissä kehitysalustoiksi, joilla uutta kiertotalouden liiketoimintaa voidaan kehittää ja testata. Tavoitteena on luoda kokeiluin toimintamallit uudenlaisille kiertotalousHUBeille. Niissä yrittäjät ja käsityöläiset voivat jatkojalostaa kierrätyskeskuksen materiaaleja ja tuotteita, hyödyntää toistensa osaamista sekä yhdistää voimansa esimerkiksi markkinoinnissa.

Kiertotalousyrittäjät ja kestävästä yrittäjyydestä kiinnostuneet ideoivat ensimmäisessä työpajassa helmikuussa sekä kiertotalousHUBien toimintaa että omaa liiketoimintaa tällä alustalla. Samalla he antoivat hankkeelle arvokasta palautetta seuraavista askeleista. Kuva: Katja Rautalin

Kiertotalousyrittäjät ja kestävästä yrittäjyydestä kiinnostuneet ideoivat ensimmäisessä työpajassa helmikuussa sekä kiertotalousHUBien toimintaa että omaa liiketoimintaansa tällä alustalla. Samalla he antoivat hankkeelle arvokasta palautetta seuraavista askeleista.
Kuva: Katja Rautalin

Hankkeessa tavoitellaan yritystoimintaa aloittelevia, sekä jo toiminnassa olevia yrityksiä. Yrityksen toiminnan tulisi liittyä läheisesti kierrätysmateriaaleihin, erityisesti poistotekstiileihin tai puumateriaaliin. Lisäksi tarvitaan yrittäjiä, jotka voivat tarjota HUBille erilaisia tukipalveluita tai toimia osana syntyvää HUB –verkostoa.

Parhaassa tapauksessa kiertotalousHUB on antanut yrittäjille tilaisuuden, työkalut ja tilan rakentaa ja markkinoida kierrätetyn tuotteen / uusiomateriaalien pohjalta tuotteen tai palvelun, joka kuluttajalle houkutteleva vaihtoehto täysin uuden tuotteen sijasta. Aluekehittämisen näkökulmasta HUBien toiminnalla tavoitellaan käytettyjen tuotteiden jatkojalostamiseen perustuvia innovaatioita, pienten yritysten uutta liiketoimintaa sekä kiertotalouden yritysyhteistyötä ja osaamista.


SHOPS2HUBS – Kierrätyskeskus 2.0

Partnerit:
Green Net Finland (koordinaattori)
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy
Stadin ammattiopisto
Suomen ympäristöopisto Sykli.

Kesto:
9/2019 – 12/2021

Hankebudjetti:
n. 473 000 euroa

Rahoittajat:
Euroopan aluekehittämisrahasto (EAKR)
Helsingin kaupunki

Lisätietoja:

  • Hankepäällikkö Johanna Valio, Green Net Finland
    (etunimi.sukunimi@gnf.fi, p. 050 367 8889)
  • Projektipäällikkö Isabella Haas, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy (etunimi.sukunimi@kierratyskeskus.fi, p. 0400 348 691)
  • Projektipäällikkö Vilho Hietala, Stadin ammattiopisto (etunimi.sukunimi@edu.hel.fi, p. 040 723 2565)
  • Projektipäällikkö Katja Rautalin, Suomen ympäristöopisto Sykli Oy (etunimi.sukunimi@sykli.fi, p.  046 920 0445)

Somessa #SHOPS2HUBS