Älykästä katuvalaistusta tarjoava Lumine Lighting Solutions on liittynyt Green Net Finlandin jäseneksi. Luminen ratkaisulla katuja valaistaan vain käyttöön ja tarpeeseen perustuen. Esimerkiksi vähemmän käytetyillä katuosuuksilla energiansäästö voi olla merkittävä – jopa 75 %. Samanaikaisesti ohjausta varten kerätyn datan kautta saadaan tietoa esimerkiksi teiden käyttöasteesta.

Green Net Finlandin hallitus hyväksyi Lumine Lighting Solutionin Green Net Finlandin jäseneksi. Hallitus katsoi, että Luminen ratkaisu sopii hyvin älykkään ja energiatehokkaan kaupunkiympäristön tavoitteisiin ja yritys vahvistaa hyvin Green Net Finlandin verkoston osaamisprofiilia valaistuksen osalta.

”Lumine Lighting Solution on mielenkiintoinen startup -yritys, joka tuo Green Net Finlandin verkostoon osaamista älykkääseen katuvalaistukseen. Luminen valaistuksen ohjaukseen suunniteltu sensoriverkosto kerää mielenkiintoista dataa katujen käytöstä, jota voidaan parhaassa tapauksessa hyödyntää paljon muussakin kuin katujen valaistuksen ohjauksessa. Onkin mielenkiinoista lähteä verkostomme kautta auttamaan Luminea eteenpäin paitsi katuvalaistuksen energiansäästön edistämisessä mutta myös avata mahdollisuuksia ohjausdatan laajempaan hyödyntämiseen. Olemme iloisia, että saamme toivottaa jälleen tervetulleeksi uuden mielenkiintoisen kasvuyrityksen mukaan toimintaamme”, sanoo Green Net Finlandin toiminnanjohtaja Suvi Häkämies.

”Luminen tavoitteena on älykkään valaistuksen kehittämisen lisäksi tuoda uusia valaistuksesta poikkeavia ratkaisua katuvalopisteisiin. Green Net Finlandin toimintapa yhdistää yritysten osaamista toisiinsa ja edesauttaa kehityshankkeiden toteutusta tukee erinomaisesti yrityksen kehittymistä. Odotamme innokkaana, mitä uusia mahdollisuuksia Green Net Finlandin verkoston kautta syntyy”, sanoo Luminen toimitusjohtaja Sampo Saukkonen.

Lisätietoja:

Suvi Häkämies, toiminnanjohtaja, Green Net Finland, suvi.hakamies@greennetfinland.fi, p. 050 3311 495

Sampo Saukkonen, toimitusjohtaja, Lumine Lighting Solutions Oy, sampo.saukkonen@lumine.fi, p. 045 315 1630 

***

Green Net Finland ry

Green Net Finland kasvattaa jäsenverkostoaan kattamaan fokusalueillaan toimivat suomalaiset cleantech-alan avaintoimijat – yritykset, kunnat, tutkimuslaitokset, oppilaitokset sekä muut avaintoimijat. Green Net Finland rakentaa kehityshankkeiden kautta vähähiilistä kaupunkiympäristöä keskittyen älykkääseen asumiseen, rakentamiseen ja kaupunkirakenteeseen, älykkääseen liikkumiseen ja logistiikkaan sekä älykkääseen kulutukseen, kiertotalouteen ja yhteistyötalouteen.  Toivotamme kaikki alan organisaatiot tervetulleiksi mukaan toimintaamme. Lisätietoja jäsenyydestä toiminnanjohtaja Suvi Häkämieheltä tai https://gnf.fi/fi/jasenyys/

Lumine Lighting Solutions Oy
Lumine Lighting Solutions on älykkään katuvalaistuksen osaaja. Liikehavaintoon perustuvan ohjauksen kautta katuvalaistusta voidaan säädellä tarpeen mukaan. Parhaimmillaan ohjauksella saavutettavat energiansäästöt nousevat 75 % tasolle. Ohjauksella myös ympäristöön koituva valosaaste vähenee huomattavasti. http://www.lumine.fi