Green Net Finland on mukana kahdessa kehityshankkeessa, jotka voittivat rahoituksen EU:n INTERREG Baltic Sea Region -rahoitusohjelmasta. Päätökset tehtiin ohjelman Monitoring Committeen kokouksessa Helsingissä 23.-24.5.2017. Syksyllä käynnistyvissä hankkeissa edistetään uusiutuvan energian tuottamista osuuskuntamallin kautta sekä sähköistä liikkumista.

Ensimmäinen positiivisen rahoituspäätöksen saanut projekti ”Co2mmunity” keskittyy uusiutuvan energian edistämiseen osuuskuntamallin avulla. Co2mmunity -projektin pääteesinä on rakentaa sellainen alueellinen yhteistyöryhmä ”RENCOP – Renewable energy source cooperative partnership”, joka voisi toimia katalysaattorina uusiutuvan energian osuuskuntaprojekteille. Uudellamaalla tarkastelu tehdään erityisesti aurinkosähköön keskittyen.

Hankkeessa on Suomesta mukana Green Net Finland, Aalto yliopisto, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Thermopolis Oy.

Toinen projekti, ”BSR Electric” keskittyy sähköisen liikkumisen edistämiseen. Hankkeessa tarkastellaan monipuolisesti sähköistä liikkumista huomioiden niin sähköpyörät, sähköinen logistiikka ja sähköiset lautat. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä sähköisen liikkumisen edistämiseksi Itämeren alueella.

Suomesta hankkeessa ovat mukana Green Net Finland ja HSY. Uudellamaalla keskitytään erityisesti sähköpyöräilyn mahdollisuuksien kartoittamiseen ja edistämiseen. HSY:n Ilmastoinfo lähtee hankkeessa rakentamaan kampanjaa, jonka kautta pyritään vaikuttamaan uusmaalaisiin kahden auton perheisiin ja innostamaan ihmisiä korvaamaan perheen kakkosauto sähköpyörällä.

”Kahden positiivisen rahoituspäätöksen saaminen tästä rahoitushausta on ihan mieletön juttu, sillä kilpailu rahoituksesta on äärimmäisen kovaa ja vain parhaat projektit valitaan. Ideahakuvaiheessa rahoitushakuun lähetettiin melkein 250 projektihakemusta, joista kahdessa vaiheessa edeten rahoituksen sai yhteensä 39 projektia. Tällaisten rahoitusten kotiuttaminen on Green Net Finlandin avainosaamista ja tuo hyvää vipuvartta kehittää alueellamme hyviä puhtaan kaupunkiympäristön ratkaisuja, joista hyötyvät niin kuntalaiset kuin alueemme yrityksetkin”, sanoo Suvi Häkämies Green Net Finlandista.

Lue lisää: https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/39-new-projects-selected-to-further-boost-baltic-sea-region.html

 

Lisätietoja:

Suvi Häkämies, Green Net Finland (kts. yhteystiedot)