HUKATON on:

  • hukkalämpökuormien hyödyntämisen,
  • lämpöenergian varastoinnin ja
  • kysyntäjouston tehostamisen kehityshanke.

 

Hankkeen päätavoitteena on:

kehittää teknistaloudellisesti optimoituja älykkäitä kokonaisratkaisuja hukkalämmön parempaan hyödyntämiseen hankkeen tarkastelukohteissa ja tunnistaa niiden pohjalta monistettavia konsepteja.

Yhteiskehittämisestä kiinnostuneet yritykset voivat ilmoittautua HUKATON-yritysryhmän 8.6.2020 klo 14.00-16.00 Teams -kokoukseen alla olevan linkin kautta.

 

KOKOUKSEN OHJELMA:

14.00-14.15 HUKATON-hankkeen tarkastelukohteet ja katsaus hukkalämpöjen hyödyntämisen liiketoimintakyselyn tuloksiin, Ilkka Aaltio, Green Net Finland

14.15-15.15 Varsinais-Suomen kohteiden simulointien (väli)tulosten esittely:

Huiskulan kasvihuone, HelAudit Oy

Korvenmäen ekovoimalaitos, Granlund Consulting Oy

Raision Kuninkojan liikekeskus, Granlund Consulting Oy

15.15 – 15.30 Helsingin kaupungin asunnot (HEKA) Oy:n kerrostaloryhmä – energiakorjaus- ja päästövähennysratkaisuja, Janne Hirvonen, Aalto -yliopisto

15.30 – 15.40 Voimalaitoksen hukkalämmöllä toimivan korkean lämpötilan porareikälämpövaraston mallinnus- ja optimointitutkimus – Diplomityön tiivistelmä, Sami Vallin

15.40-16.00 Keskustelua ja näkemyksiä kohteiden jatkokehittämisestä ja liiketoimintamalleista 

Keskustelun moderaattoreina toimivat Ilkka Aaltio ja Evilina Lutfi, GNF

Tervetuloa mukaan hukkalämpöjen hyödyntämisen kehitystä rakentavasti eteenpäin vievään keskusteluun! 

Kokous toteutetaan Teamsissä.

Linkki lähetetään mukaan ilmoittautuneille.

Lisätietoa HUKATON-hankkeesta:

Green Net Finland koordinoi HUKATON -hanketta. Hankkeen toteutusaika: 8/2018 – 12/2020.

Yhteyshenkilöt: 

Ilkka Aaltio, ilkka.aaltio@gnf.fi

Evilina Lutfi, evilina.lutfi@gnf.fi

HUKATON-hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke.