Japani on teknologisesti hyvin edistynyt ja kooltaan maailman kolmanneksi suurin markkina, mutta vihreää teknologiaa ei vielä hyödynnetä Japanissa kovin laajamittaisesti. Japani tarjoaa suomalaisille sekä virolaisille yrityksille kiinnostavan vientimarkkinan, koska EU ja Japani ovat hiljattain solmineet vientiä helpottavan kauppasopimuksen.

FINESTJAP-hankkeen päätavoitteena on saada aikaan uusia myynti- ja yhteistyösopimuksia suomalaisille sekä virolaisille vihreän teknologian pk-yrityksille Japanissa. Etsimme Suomesta mukaan Japanin viennistä kiinnostuneita yrityksiä, joilla on valmis tuote tai palvelu ja mahdollisuudet laajentua Japanin markkinoille.

Lisäksi hankkeessa lisätään suomalaisten ja virolaisten pk-yritysten osaamista ja taitoja Japanin markkinoille menemiseen. Hankkeen aikana tarjotaan osallistuville organisaatioille yritysvalmennusta, lisätään tietoa Japanin business-kulttuurista ja yhdessä muiden osallistuvien yritysten kanssa lisätään näkyvyyttä Japanin markkinoilla.

Hankkeessa järjestetään 9.10.2024 Helsingissä aloitustilaisuus, jossa kerrotaan tarkemmin toimenpiteistä hankkeen aikana. Ilmoittautumislinkki alla. Lisätietoja saat GNF:n Ilkka Aaltiolta, yhteystiedot alla.

Mukaan valittaville yrityksille järjestetään valmennusta Suomessa ja myöhemmässä vaiheessa on valikoitujen yritysten mahdollista matkata yhteisen business mission mukana Japaniin. Hankkeeseen valitaan mukaan vienninkehittämiseen sitoutuneita pk-yrityksiä, joilla on potentiaalia uuden viennin aloittamiseen. Hanke tarjoaa valikoiduille yrityksille ulkopuolista asiantuntija-apua Japanissa viennin aloittamiseksi. Hyödymme myös jo olemassa olevia kontaktejamme Japanissa. Osa valittujen organisaatioiden matkakuluista on mahdollista korvata hankkeelle varatusta budjetista. Odotamme mukaan tulevilta yrityksiltä valmiutta osallistua hankkeen tilaisuuksiin, kykyä osallistua Japanin markkinoille etenemisen suunnitelman luomiseen ja valmiutta kustantaa osa Japanin matkakustannuksista.

Osatoteuttajat: Green Net Finland (LP) sekä Tehnopol Science Park (EE)

Rahoitus: Hanke on Euroopan Unionin Central Baltic-ohjelman osarahoittama. Hankkeen kokonaisbudjetti on 608 135 €, josta GNF:n osuus on 347 426 €

Toteutusaika: 06/2024 – 05/2027

Kiinnostuitko!

Lisätietoa saat Ilkka Aaltiolta, ilkka.aaltio(at)gnf.fi, +358 50 551 3633