Hankkeen tavoitteet

Mukava, kodikas, puhdas ja vihreä elinympäristö on tärkeä kestävän ja älykkään aluekehityksen osa. Kansalaisten elämänlaatu ja terveys voidaan varmistaa vain, jos luonnolliset järjestelmät säilyvät ja ympäristön asianmukainen laatu säilyy.

Paikallisviranomaisilla on tärkeä rooli tämän ympäristön järjestämisessä, kansalaisilla taasen on tärkeä rooli elinympäristön säilyttämisessä hyvässä kunnossa. Kestävä ympäristö voidaan säilyttää kattavalla lähestymistavalla, joka perustuu molempiin teknologisiin ja sosiaalisiin innovaatioihin.

Hanke vaikuttaa moniin kohderyhmiin julkisista paikallisviranomaisista opiskelijoihin. Cool4City yrittää puhua kunkin kohderyhmän ”kieltä” kehittämällä kattavia, värikkäitä ja yksinkertaisia ​​visuaalisia tiedotusmateriaaleja. Hanke yhdistää teoreettisen että käytännön toiminnan järjestämiseen tulokset, kiertotalouden kehittämisen ja sosiaalisten yrittäjien osallistumisen.

Hankkeesta rahoittajan sivuilla lisätietoa täällä

Green Net Finlandin rooli

Green Net Finland toimii hankkeessa partnerina

 

Hankekonsortio

Maaliskuusta 2022 alkaen hanketta toteutetaan ainoastaan suomalaisten partnereiden voimin:

  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
  • Metsäsairila Oy (Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö)
  • Mikkelin Toimintakeskus ry
  • Green Net Finland ry

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

25.2.2021-31.12.2022, koko hanke 623382€ josta GNF:n osuus 66400€

South-East Finland-Russia CBC Programme 2014-2020