HUKATON -hankkeen päätavoitteena oli kehittää teknistaloudellisesti optimoituja älykkäitä kokonaisratkaisuja hukkalämmön parempaan hyödyntämiseen valituissa tarkastelukohteissa ja tunnistaa niiden pohjalta monistettavia konsepteja, joita voidaan monipuolisesti hyödyntää rakennetussa ympäristössä myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen tuloksia esitellään 8.12.2020 hankkeen päätöswebinaarissa. Tulokset on kerätty myös HUKATON-hankkeen loppuraporttiin, joka löytyy alla olevasta linkistä.

 

 

Lisätietoja: Evilina Lutfi ja Ilkka Aaltio, Green Net Finland.

 

 

 

HUKATON-hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke.