Green Net Finland on aloittanut uusiutuvaa yhteisöenergiaa edistävän Energize Co2mmunity -hankkeen. Hanke on jatkoa menestyksekkäälle Co2mmunity-Energy Interreg-hankkeelle, joka päättyi viime vuonna.

Uudessa hankkeessa on Itämeren ympärysmaissa kuusi uusiutuvan yhteisöenergian Pilottia, joissa edistetään käytännön toteutuksia monipuolisella tavalla. Yhteisöenergialla tarkoitetaan energian tuotantoa, jossa yhteisö osaomistaa energian tuotantoa ja energiaa käytetään lähellä sen tuotantopaikkaa.

Suomen Pilotissa suunnitellaan ja edistetään yhteisöenergia-lämmitysratkaisua Lapinjärvelle suunnitellulle Husulanmäen pientaloalueelle. Suomen Pilotissa on GNF:n lisäksi mukana Aalto-yliopisto  ja ulkopuolisena partnerina Lapinjärven kunta. Hanketta rahoittaa EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelma.

Lisätietoa hankkeesta on täällä.