Hankkeen tavoitteet

Energize Co2mmunity hankkeessa toteutetaan uusiutuvan yhteisöenergian (engl. Community energy, CE) pilottihankkeita Itämeren ympärysmaissa. Hanke jatkaa onnistuneen Co2mmunity-hankkeen (2017-2020) pohjalta yhteisöenergian edistämistä. Päätavoite on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa Itämeren ympärysalueilla pilotoimalla yhteisöenergiaa. Kansalaiset ovat mukana kehittämässä, toteuttamassa ja osa-rahoittamassa uusiutuvan energian toteutuksia, jotka voivat hyödyntää paikallisia uusiutuvia energialähteitä (mm. aurinko-, tuuli-, biomassa, maalämpö). Projektit tukevat energiamurrosta, lisäävät yhteisöllisyyttä ja edistävät kansalaisten hyväksyntää yhteiskehittämisen, yhteisrahoituksen ja yhteisomistajuuden/operoinnin kautta.

Jatkohankkeen avulla paikalliset toimijat, kuten kunnat, energia-alan- ja kansalaisjärjestöt tai instutuutiot lisäävät uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia yhteisöllisellä tavalla.

Green Net Finlandin rooli

Suomen Pilot-hanke keskittyy uusiutuvan yhteisöenergian lämmitysratkaisun edistämiseen tulevalle Husulanmäen pientaloalueelle Lapinjärven kunnassa. Hankkeessa selvitetään eri vaihtoehtoja, niiden toteutusmahdollisuuksia ja vaikutuksia alueen kehittämisen kannalta. Green Net Finland teettää asiantuntijapalveluina teknisiä selvityksiä, tiedottaa pilotista ja selvittää/edistää tarvittavia lupaprosesseja. Lisäksi GNF osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön muiden partnerien kanssa, jotta muissa maissa löytyneitä hyviä käytäntöjä voidaan hyödyntää.

Hankekonsortio

Hanketta johtaa (lead partner) Kiel University (DE).

Muut partnerit ovat Green City Experience GmbH (DE), Heinrich-Böll Foundation Schleswig-Holstein e.V. (DE), Municipality of Middlefart (DK), Tartu Regional Energy Agency (EST), Green Net Finland (FIN), Kaunas Regional Energy Agency (LT), Riga Planning Region (LV) ja Aalto-yliopisto (FIN).

Suomen Pilotissa ovat mukana GNF, Aalto ja ulkopuolisena partnerina Lapinjärven kunta.

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

Hankkeen kesto on 10/2020 – 09/2021. Rahoituksen kokonaisbudjetti on n. 666 658 EUR. GNF:n osuus kokonaisbudjetista on 69 325 EUR. Hanke on saanut rahoitusta EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta.