Uusiutuvan yhteisöenergian edistämisen RENCOP-kumppanuusryhmä kokoontuu 27.11.2019 Helsingissä. Yhteisöenergia tarkoittaa yhteisön tuottamaa energiaa ja yhteisöjen omistamaa tai osa-omistamaa energiatuotantoa. Energia tuotetaan paikallisesti. 

Green Net Finland on mukana Co2mmunity -hankeessa http://co2mmunity.eu/, jossa sen rooli on hallinoida RENCOP- kumppanuusryhmää Helsinki-Uusimaa alueella, jonka päätehtävänä on toimia katalyyttina ja tukena yhteisöenergiaprojekteille.

Tämän kutsun avulla haluamme laajentaa RENCOP-ryhmän asiantuntijapohjaa sekä kutsua koolle ryhmän neljännen kokouksen. Kutsumme mukaan:

 • yrityksiä, joilla on intressi toimittaa (osa)ratkaisuja tai tarjota asiantuntijapalveluita yhteisöomisteisiin kohteisiin liittyen (esim. taloyhtiöihin tai osuuskuntiin)
 • tutkijoita ja muita asiantuntijoita, joilla on teknistä asiantuntemusta uusiutuviin energialähteisiin perustuvista hybridijärjestelmistä
 • tutkijoita ja muita asiantuntijoita, joilla on asiantuntemusta ko. järjestelmän taloudellisista vaikutuksista tai omistusmalleista
 • tutkijoita ja muita asiantuntijoita, joilla on esim. aurinkosäteilyyn ja maalämpöön liittyvää asiantuntemusta

Ao. ilmoittautumislomakkeen lopussa voitte ilmoittautua RENCOP-ryhmän 4. kokoukseen, joka pidetään 27.11.2019 klo 13-15 GNF:n toimitiloissa, Kuortaneenkatu 2, Helsinki. Tilaisuus on maksuton, mutta pyydämme ilmoittautumaan 25.11. mennessä.

27.11.2019 RENCOP-kokouksen agenda:

 • 13:00 – 14:00 Moderoi Ilkka Aaltio, GNF

Co2mmunity –hankkeen yleistilannekatsaus  ja keskustelua

Policy paper 1.luonnos poliittiseen kokoukseen Tallinnassa maaliskuussa 2020 : ajankohtaiset haasteet Suomessa uusiutuvan yhteisöenergian mahdollisuuksille politiikan näkökulmasta:

 • Lainsäädäntö ja omistusmuodot
 • Verotus
 • Luvanvaraisuus vs. oma yhteisö
 • 14:00 -15:00 Moderoi Evilina Lutfi, GNF

Helsinki-Uusimaa RENCOP-yhteisöenergiakumppanuus ja keskustelua aiheista

 • Mitä on tehty maalis-marraskuussa uusiutuva yhteisöenergia –asiaan liittyen? Miten pyritty edistämään yhteisöenergiaprojektien kehittämistä ikääntyviin kerrostaloyhtiöihin
 • Osallistujien esittäytyminen ja aiheeseen liittyvät ajankohtaiskuulumiset
 • YM:n energia-avustus v. 2020 alusta ja taloyhtiöiden uusiutuvan energian projektien katalysointi. Miten RENCOP ja GNF sen koordinaattorina voisi olla avuksi?

Pyydämme kiinnostuneita yrityksiä sekä muiden organisaatioiden edustajia ilmoittautumaan RENCOP-ryhmään tästä:

 

 

Lisätietoa Co2mmunity-hankkeesta sekä RENCOP-ryhmästä:
Evilina Lutfi, evilina.lutfi@gnf.fi, tai skype evilina.lutfi, tai soittamalla 050-3462661.