Co2mmunity Suomen yhteisöenergia käsikirjan voi ladata hankkeen nettisivuilta:

 

Lisätietoa käsikirjasta:
Anne Viljanen, @thermopolis.fi

Linkkiä Suomen yhteisöenergian käsikirjaan saa jakaa kaikille, joita tulee mieleen: kansalaisjärjestöjä, kuntien edustajia.

MITÄ ON YHTEISÖENERGIA?

Yhteisöenergian projekteissa uusiutuvaa energiaa tuotetaan paikallisista lähteistä ja paikallisten yhteisöjen osallistuessa niihin aktiivisesti. Paikallisia uusiutuvan energian lähteitä ovat esimerkiksi tuulivoima, aurinkoenergia, biomassa, vesivoima ja maalämpö. Kansalaiset yhteisrahoittavat, yhteiskehittävät ja operoivat yhdessä uusiutuvan energian tuotantoa. Yhteisöenergian hankkeet saavat tyypillisesti laajaa kannatusta, sillä niiden viestintä on tehokasta, niiden päätöksentekoprosessi on läpinäkyvää ja niiden hyödyt jakautuvat paikallisesti. Näin ollen näillä yhteisöenergian hankkeilla on mahdollisuuksia lisätä uusiutuvan energian määrää Itämeren alueella.

 

Lisää hankkeesta sen englanninkielisiltä nettisivuilta: http://co2mmunity.eu/