Business cases development in public-private partnership within three pillar green focuses – englanninkielinen raportti on julkaistu!

Julkaisu on osa Cata3Pult- Finnish Russian PPP Catalyzing New Green Business – hanketta.

Hankekonsortiossa mukana ovat Suomesta olleet Lappeenrannan kaupunki, Metropolia ammattikorkeakoulu sekä Green Net Finland. Hankkeen kesto kesäkuu 2019 – marraskuu 2022. Lisätietoa hankkeesta täällä