Eri paikkakunnilla sijaitsevat taloyhtiöt ja kiinteistöt ovat kaukolämpömaksujen suhteen eriarvoisessa asemassa. Kaukolämpöyhtiöiden hinnoittelu ja asiakkaiden maksut vaihtelevat paikkakunnittain ja vuosittain. Pitkäjänteisyys on taloyhtiöiden energiatalouden hallinnassa yleisesti ja energiaremonttien suunnittelussaolennainen seikka. Päätöksenteossa pitkäjänteisyyden huomioiminen voi vaatia taloyhtiöiden hallituksilta ja osakkailta erityistä harkintaa. Investointien kannattavuuslaskelmissa tulevan ennustaminen voi olla vaikeaa, mutta silloin menneiden hintakehitystrendien – toisin sanoen “käyrien katsominen” – voi auttaa. Taloyhtiön omaan kulutushistoriaan perehtyminen auttaa muodostamaan energiankäytön profiilin, jonka avulla voi ennustaa tulevaa kulutusta ja nähdä normaalista kulutuksesta poikkeavuuksia. Energiayhtiöiden hinnoitteluun perehtyminen auttaa päätöksenteossa ja energiatalouden hallinnassa. 

BLOCKCC kehityshankkeemme keskittyy kolmen toiminta-alueen  energiayhtiön kaukolämpöliiketoimintamalliin; Helen Oy (operoi Helsingissä), Vantaan Energia Oy (operoi Vantaalla) ja Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy (operoi Järvenpäässä ja Tuusulassa). 

Kaukolämpöliiketoiminnan malleissa yleisesti ja myös  tässä tarkastelun kohteena olevien yhtiöiden malleissa on hinnoittelussa kolme pääkomponenttia:

  1. Perusmaksu (käytetty myös mm. vesivirtausmaksu tai tehomaksu -termejä) 
  2. Energiamaksu
  3. Liittymismaksu.

Yksinkertaistettuna, energiamaksu koostuu euroista per kulutettu energiayksikkö käyttökohteessa ja perusmaksuun liittyvät kustannukset syntyvät energiayhtiöllä muissa toiminnoissa kuin energianlähteiden käytössä, kuten investoinneista kaukolämpöinfrastuktuurin rakentamiseen, korjaukseen, huoltoon ja  ylläpitoon. Liittymismaksu on kertamaksu, joka korvaa kaukolämpöyhtiön kuluja kohteen liittymisestä kaukolämpöverkkoon. Tämä blogi keskittyy kahteen komponenttiin – energia- ja perusmaksuihin.

Yksi tarkastelukohteena olevista yhtiöistä on Helsingissä operoiva kaukolämpöyhtiö Helen Oy on muuttanut kaukolämpötuotteen hinnoittelua 1.1.2024 alkaen siirtyen energiamaksujen kausihinnoittelusta kuukausihinnoitteluun ja päivittänyt samalla perusmaksun muodostamisen periaatetta [1].  Kuvan 1 punainen käyrä kuvaa uutta vuoden 2024 alusta voimassa olevaa energiamaksun hinnastoa (huom. heinä-joulukuun 2024 maksuja ei ole vielä vahvistettu, ne ovat energiamaksun ennuste) ja kolme muuta käyrää vuosien 2021-2023 hinnastoja. Kuten kuvassa 1 näkyy, hinnan korotukset osuvat kalliimmalle jaksolle eli tammi-helmikuulle: 127 €/MWh tammikuussa ja n. 125 €/MWh helmikuussa v. 2024 vs. n. 114 €/MWh tammi-helmikuu kaudella v. 2023, 87 €  v. 2022 ja 67 € v. 2021. Heinä- ja elokuun energiamaksut laskevat taas v. 2024 alle 35:een €/MWh verrattuna kolmeen edelliseen vuoteen (esim. v. 2023 kesäkauden hinta oli n. 50 €/MWh). 

Kuva 1. Helen Oy:n kaukolämmön energiamaksun hinnat 2021-2024.

Kaukolämmön energiamaksun kausihinnoittelun mallit vaihtelevat eri yhtiöillä. 

Kuva 2 [2] havainnollistaa energiamaksujen hinnoittelumalleja vuosina 2022-2023. Kuvan 2 käyristä erottuu selkeästi Vantaan Energian käyrä. Sen taso on matalampi (54 €/MWh energiamaksu tammi-helmikuu kaudella v. 2023) kuin 114 €/MWh maksu Helenilla vastaavalla kaudella). Kesäkausi on huhtikuusta lokakuuhun, jolloin energiamaksu on kahdenkymmenen euron tasolla (per MWh). Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy:n energiamaksun hintataso on Helenin ja Vantaan Energian välissä.

Kuva 2. Esimerkkejä kaukolämmön energiamaksun kausihinnoittelusta 2022-2023; [€/MWh]. 

Kaukolämpöyhtiöt muuttavat jatkuvasti tarjoamia tuotteita sekä päivittävät mm. energiamaksu-komponentin hinnastoja. Kuva 3 havainnollistaa Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy:n tuoreita kausihintoja vuoden 2024 alusta sekä hintakehityksentrendejä vuosina 2021-2024. Kuvasta 3 näkyy, että suurin muutos energiamaksuissa on tapahtunut 2023-2024 tammi-helmikuun aikana: energiamaksun hinta kohosi tammi-helmikuussa 2024 peräti 28% verrattuna vuoden 2023 vastaavaan kauteen.

Kuva 3. Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy:n energiamaksujen kehityksen trendi tammi-kesäkuun kausina 2021-2024. Tietolähteet: Vantaan Energian Keski-Uusimaa Oy:n kotisivut [4] sekä Energiateollisuus ry:n kaukolämpötilastot [2].

Kuva 4 havainnollistaa kolmen eri yhtiön neljän mm. taloyhtiöille tarjoaman tuotteen hinnoittelua vuoden 2024 alusta. Kuten kuvasta voi nähdä, Helen Oy:n Kuukausilämpö Kiinteistö ja Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy:n Fiksulämpö –tuotteiden energiamaksun hinnoittelun käyrät muistuttavat toisiaan ja ne ovat  suurinpiirtein saman suuruisia. Esimerkiksi tammi-helmikuun energiamaksu per MWh on noin 121 ja 127 €:n välillä. Vantaan Energian (Vantaa) Peruslämpö- ja Älykäs lämpö -tuotteiden käyrät kulkevat huomattavasti matalammalla tasolla ja hinnoittelussa nähdään vain kolme hintaluokkaa. Vantaan Energian Peruslämpö-tuotteen kallein tammi-helmikuun energiamaksu 1.8.2023 alkaen on n. 58 €/MWh ja huhti-lokakuun on vajaa 23 €/MWh. 

Kuva 4. Kaukolämmön energiamaksut tammi-kesäkuu 2024 [€/MWh]: Helen (Helsinki) Kuukausilämpö Kiinteistö, Vantaan Energia (Vantaa) Peruslämpö, Vantaan Energia (Vantaa) Älykäs Lämpö sekä Vantaan Energia Keski-Uusimaa (Järvenpää) Fiksulämpö.

Kaukolämmön kokonaismaksujen vertailua on syytä tehdä huolellisesti ja ottaa huomioon energiamaksun lisäksi myös toisen komponentin eli perusmaksun vaikutus.

Vantaan Energia Oy tarjoaa erilaisia sopimuksia asiakkaille [3]. Kuva 5 havainnollistaa kaukolämmön vuosi- ja kausimaksuja Tarkkalämpö– ja Peruslämpö-tuotteille [5]. Kuvan 5 havainnollistamisen tietolähteenä on käytetty Kaukolämpölaskuria [5], johon on syötetty esimerkkikerrostaloksi 15 000 m3 kiinteistö. Laskuri on antanut arvion käyttötehosta 300 kW ja 450 MWh vuotuisesta kaukolämmön kulutuksesta. Kuvasta 5 näkyy, että Peruslämpö-tuotteella on yli kaksinkertainen perusmaksu vuodessa (harmaanvärinen tolppa kuvassa 5), reilu 35 tuhatta euroa vuosimaksu tai n. 2930 € kuukaudessa verrattuna Tarkkalämpö-tuotteeseen, joka on reilu 17 tuhatta € tai n. 1430 €  kuukaudessa. Fiksulämpö-tuotteella (Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy, Järvenpää ja Tuusula) nähdään suurempi vuotuinen maksu (reilu 68 tuhatta euroa, ks. oikea tolppa kuvassa 5) verrattuna Vantaan Peruslämpö– ja Tarkkalämpö-tuotteisiin. Samoin kuvasta 5 nähdään erilainen suhde energia- ja perusmaksujen välillä Fiksulämpö – ja Tarkkalämpö -tuotteissa (joissa energiamaksun osuus on yli 60 % kokonaismaksusta) kuin Peruslämpö -tuotteessa (jossa energiamaksun osuus on pienempi kuin perusmaksun osuus ja on vajaa 40% kokonaismaksusta). Lisäksi, kuvasta 5 nähdään samaa kausiin jakoperiaatetta Tarkkalämpö– ja Fiksulämpö-tuotteilla. Asian havainnollistamiseksi kuvan 5 taulukon kuukausittaiset hinnat (kuten ne on esitetty Kaukolämpölaskurissa) on värikoodattu samoilla väreillä näyttämään kausiluonteisuus. Tarkkalämpö– ja Fiksulämpö-tuotteilla nähdään viisi kautta: Joulu-Helmikuu (tummansininen väri), Maalis- ja Marraskuu (oranssi tummempi väri), Huhti- ja Lokakuu (oranssi vaaleampi väri), Touko- ja Syyskuu (vihreä väri) sekä Kesä-Elokuu (keltainen väri). Peruslämpö-tuotteella taas on nähtävissä vain kolme kautta. Huhti-lokakuu on kuusikuukautinen kausi (keltainen väri), joka sisältää Kesä-Elokuun lisäksi kaksi muu kautta, jotka ovat erotettu omiksi kausiksi Tarkkalömpö– ja Fiksulämpö -tuotteissa. 

Kuva 5. Vantaan Energian Kaukolämpölaskurin harjoittelukäyttö. Kaukolämmön maksuja 1.8.2023 alk. Tarkkalämpö- ja Peruslämpö -tuotteille sekä Vantaan Energia Keski-Uusimaa (Järvenpää, Tuusula) Fiksulämpö esimerkkikerrostalolle (300 kW teho ja 450 MWh/vuosi kulutus).

Vantaan Energian Kaukolämpölaskurin harjoittelukäytössä on valittu vaihtoehto vuotuisen kulutuksen jaoksi Energiateollisuuden kaukolämpötilastoinnissa [2] käyttämä normaalivuoden kaukolämmön kulutusjakauma (kuvan 6 vasen “piirakka”), jonka mukaan Joulu-helmikuun jakson kulutus on 41 % vuotuisesta kulutuksesta. 

Esimerkinomaisesti on arvioitu energiamaksuja jaksolla Tammi-kesäkuu 2024 kolmen tarkastelualueen kerrostaloille kulutuksella 450 MWh/vuosi (kuvan 6 oikealla olevat palkit). Euromääräisesti tammi-helmikuun energiamaksujen arviot ovat 55 % Vantaan Energia Keski-Uudenmaan asiakkaille, 64 % Vantaan Energian Vantaan Peruslämpö -asiakkaille ja 56 % Helenin Helsingin Kuukausilämpö Kiinteistö -asiakkaille puolenvuoden maksuista kaudella tammi-kesäkuu 2024. Prosentuaalisesti tai MWh:ssa taas tammi-helmikuun normaalikulutus on 47,5% tammi-kesäkuu jaksolla. Kuvasta 6 nähdään, että energiamaksuja ovat alhaisimpia vantaalaisille taloyhtiöille (ovat reilut 11,5 tuhatta € per tammi-kesäkuu 2024 verrattuna helsinkiläisten  vajaan 29 tuhanteen €:on). 

Kuva 6. Taloyhtiöiden kaukolämmön maksujen arvio tammi-kesäkuussa 2024 kolmella eri alueella.

Vetämällä yhteen edellä kuvatut asiat, voi tehdä johtopäätöksen, että lämpöenergiasäästössä ja -tehokkuudessa on syytä kiinnittää huomiota ensisijaisesti talvikauteen, koska tammikuun kaukolämpö-MWh on hinnaltaan kalliimpi ja talvikauden teho-kW vaikuttaa toiseenkin kaukolämpökomponenttiin – perusmaksuun. Toinen johtopäätös on, että kaukolämmön hinnat vaihtelevat eri yhtiöillä ja taloyhtiön sijaintikunnalla on merkitystä minkälaiseksi kaukolämpölasku taloyhtiölle muodostuu. Esimerkiksi, vantaalaisen taloyhtiön kaukolämpömaksu tammi-kesäkuulta 2024 on arvioitu olevan reilut 29 tuhatta €, kun taas vastaavalle helsinkiläiselle taloyhtiölle se on vajaa 37 tuhatta € ja järvenpäänlaiselle on vajaa 39 tuhatta € (kuva 6). [1], [2], [3],[4],[5]. 

Blogin kirjoittaja ja kuvien tekijä: Evilina Lutfi, Green Net Finland ry:n kehityspäällikkö ja BLOCKCC-hankkeen projektipäällikkö; evilina.lutfi(at)gnf.fi; LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/evilina-lutfi-33712a3b/ ; 050-4362661.

Blogikirjoituksessa ja kuvien teossa käytetyt tietolähteet:

 

  1. Helen Oy:n kotisivut. https://www.helen.fi/lammitys/kaukolampo/hinnat?gclsrc=aw.ds&&utm_source=google&gad_source=1&utm_medium=cpc&utm_term&utm_content=656659503544&utm_campaign=B2B%20YRITYKSET%20ja%20TALOYHTI%C3%96T%20%7c%20Kaukol%C3%A4mp%C3%B6%20ja%20Kaukoj%C3%A4%C3%A4hdytys%20(2494731%20KRIK)&gclid=Cj0KCQiAhc-sBhCEARIsAOVwHuTb7zyGrBfFqnIsHb87qLArNEKTQXb6LXbsBBk4BEV-OJ6NXBpJDvcaAvDOEALw_wcB&gclsrc=aw.ds; Luettu 2.1.2024
  2. Energiateollisuus ry:n kotisivut. Kaukolämmön hintatilastot. https://energia.fi/tilastot/kaukolammon-hintatilasto/  ; Luettu 2.-3.1.2024
  3. Vantaan Energia Oy:n kotisivut. https://www.vantaanenergia.fi/lampo/hinnastot-ja-ehdot/kaukolammon-myyntihinnastot-vantaa/; Luettu 2.1.2024
  4. Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy:n kotisivut. https://www.vantaanenergia.fi/lampo/jarvenpaa-tuusula/kaukolammon-myyntihinnasto-2-3/ 
  5. Vantaan Energian kotisivut. Kaukolämpölaskuri. https://nomasi.com/vantaan-energia/hintalaskuri/ ; Luettu 3.1.2024