BLOCKCC – Energiakorttelit -alueelliset toimintamallit ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – Block the Climate Change -hankkeen keskiössä on työskennellä yhdessä energia-alan toimijoiden, taloyhtiöiden ja hukkalämmön tuottajien kanssa. Siksi perustamme viiteryhmän, jonka tapaamisissa keskustellaan, ideoidaan ja jaetaan tietoa yhdessä. Tavoitteena on löytää energiaratkaisuja, jotka olisivat teknistaloudellisesti kannattavia ja tukisivat vihreää siirtymää sekä taloyhtiötasolla että laajemmin korttelitasolla tarkasteltuna. Hankkeen pyrkimys on, että ratkaisut olisivat skaalattavissa vastaaville asuinalueille. Hankkeessa keskitytään lämmitysenergiaan ja sen tarkoituksena on helpottaa taloyhtiöiden työtä energiaremonttia mietittäessä ja tuottaa kokonaan uusia ajatuksia energiayhteistyöhön, huomioiden myös alueellinen yhteistyö taloyhtiöiden välillä ja eri rahoitusmahdollisuudet.

Tapaamisissa toivomme, että energia-alan toimijat, taloyhtiöt ja sidosryhmät tuovat esiin omista näkökulmista huomioita energiaremontteihin ja -ratkaisuihin liittyen ja yritykset voivat kertoa omista palveluistaan. Hankkeen suuntaan voi esittää toiveita ja ajatuksia kehitystyön pohjaksi. Tässä viiteryhmässä keskustelun pohjana on 50-luvun taloyhtiökohde Helsingin Käpylässä.

Jos haluat olla mukana tässä viiteryhmässä (B), olet tervetullut ensimmäiseen tapaamiseen

to 21.9. klo 15.30-17 Metropolian Arabian kampukselle (mahdollisuus myös etäosallistumiseen).

Paikan päällä kahvitarjoilu. Paikan päälle mahtuu 20 osallistujaa. Saat kutsun ja tarkemman ohjelman ilmoittautumalla mukaan alla olevasta painikkeesta.

Tapaamisen ohjelma:

  • Hankkeen lyhyt esittely
  • Käpylän taloyhtiökohteen esittely, olosuhdemittausten tuloksia
  • Aalto yliopiston simulointityökalut lyhyesti ja simulointimahdollisuuksien esittely
  • Helsingin kaupungin energianeuvonnan puheenvuoro
  • Yhteiset keskustelut ja ratkaisuehdotukset

 

Ennen tapaamista keskustelun pohjaksi osallistujat saavat nähtäväksi hankkeessa tehdyn koosteen, jossa on esimerkkejä alueellisista energiaratkaisuista ja niihin liittyviä hankkeita listattuna.

  

Lisätietoa hankkeesta:

BLOCKCC – Energiakorttelit -alueelliset toimintamallit ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – Block the Climate Change -hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaista tapaa edesauttaa alueellista energiayhteistyötä. Hankkeessa kehitetään alueellisia energiaratkaisuja ja -yhteisöjä taloyhtiöiden, energia-alan yritysten ja paikallisten yhteisöjen/yritysten kanssa. Käytännössä aitojen taloyhtiökohteiden tarkastelun pohjalta simuloidaan erilaisia ratkaisuja. Hankkeessa kootaan kaksi viiteryhmää, toinen uudisalueen (A) ja toinen aiemmin rakennetun asuinalueen (B) tarkasteluun. Hankkeen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

https://gnf.fi/fi/gnf/blockcc/