HYPPY-hanke järjestää 27.10.2021 klo 9-11 Teams-työpajan ”Rakennustuotteiden uudelleenkäyttö suunnittelijoiden näkökulmasta”.

Rakennustuotteiden ja erityisesti purettavien rakennusten osien uudelleenkäyttö on vaikuttava tapa vähentää rakentamisen hiilipäästöjä ja ympäristövaikutuksia. Rakennusten suunnittelijat ovat ratkaisevassa roolissa rakennusten osien uudellenkäytön suhteen. Osien uudelleenkäyttö edellyttää myös sitä, että osat tunnistetaan ja irroitetaan uudellenkäyttöä varten purkuprosessissa. Rakennusvalvonnan näkökulma on myös tärkeä.

Tiiviin työpajan ohjelmassa on kiinnostavia esityksiä purettujen rakennusten osien uudelleenkäytöstä ja tärkeää pohdintaa aiheen ympärillä. HYPPY-hankkeen kohteena on kuntien rakennuskanta. Toivomme mukaan erityisesti rakennusten suunnittelun asiantuntijoita, rakennusliikkeiden edustajia, rakennusvalvonnan ja kuntien rakennuskannan hallinnan edustajia, purkualan toimijoita ja muita alan asiantuntijoita.

Liitteessä on ilmoittautumislinkki tilaisuuteen. Mukaan tilaisuuteen mahtuu 50 ensin ilmoittautunutta. Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta.

Lisätietoja: Ilkka Aaltio, Green Net Finland, etunimi.sukunimi@gnf.fi

HYPPY-hankkeen toteuttajina ovat Green Net Finland, Hämeen Ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Sykli. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.