Project Description

Hankkeen tavoitteet

Hanke luo konseptin kiertotalousekosysteemin kehittämiseksi Uudellamaalla.

Tähän kuuluu arvoketjujen ja toimijoiden kartoitus, avaintoimijoiden löytäminen ja kiertotalouden indikaattorien kehittäminen sekä vahvan pohjan luominen Uudenmaan kiertotalouslaaksolle.​ Hanke kokoaa yhteen Uudenmaan tärkeimmät toimijat kiertotalouden eri osa-alueilla.​

Green Net Finlandin rooli

Kiertotalouslaakso-viiteryhmän luominen, konseptoitu Uudenmaan kiertotalouslaakso-suunnitelma, suunnitelman sisältönä visio, tavoitteet, potentiaaliset tärkeimmät toimijat, kokeilukohteet ja jatkokehittämisen painopisteet.

 

Tilaa hankkeen uutiskirje täältä

 

Lue hankkeen julkaistuja uutiskirjeitä täällä

Hankekonsortio

VTT

CLIC Innovation

HSY

GNF (koordinaattori)

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

1.4.2021-31.10.2021

Hanke rahoitetaan yhteistyössä Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman UKKE-tukirahoituksen sekä Helsingin kaupungin, KUUMA-seudun ja Vantaan kaupungin tuella

Hankkeen kokonaisbudjetti 225 118 €