Hankkeen tavoitteet

Hanke luo konseptin kiertotalousekosysteemin kehittämiseksi Uudellamaalla.

Tähän kuuluu arvoketjujen ja toimijoiden kartoitus, avaintoimijoiden löytäminen ja kiertotalouden indikaattorien kehittäminen sekä vahvan pohjan luominen Uudenmaan kiertotalouslaaksolle.​ Hanke kokoaa yhteen Uudenmaan tärkeimmät toimijat kiertotalouden eri osa-alueilla.​

Green Net Finlandin rooli

Uudenmaan Kiertotalouslaakso-viiteryhmän luominen, konseptoitu Uudenmaan kiertotalouslaakso-suunnitelma, suunnitelman sisältönä visio, tavoitteet, potentiaaliset tärkeimmät toimijat, kokeilukohteet ja jatkokehittämisen painopisteet.

Hankekonsortio

VTT

CLIC Innovation

HSY

GNF (koordinaattori)

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

1.4.2021-30.11.2021

Hanke rahoitetaan yhteistyössä Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman UKKE-tukirahoituksen sekä Helsingin kaupungin, KUUMA-seudun ja Vantaan kaupungin tuella

Hankkeen kokonaisbudjetti 225 118 €