Hanketta rahoittaa:

Hankepartnerit:

Hankkeen tavoitteet

SHOPS2HUBS – Kierrätyskeskus 2.0 -hankkeessa kehitetään kohteena olevista kierrätyskeskuksista kiertotalouden innovaatiokeskittymiä ja kiertotalousHUBeja, jotka mahdollistavat uuden kiertotalouden liiketoiminnan syntymistä, tehostavat verkottumista ja lisäävät materiaalien uudelleenkäyttöä. Hanke edistää myös kiertotaloustuotteiden kysynnän kasvua ja käytettyjen tavaroiden uudelleen hyödyntämistä.

KiertotalousHUB on ympäristö, jossa yrittäjät ja käsityöläiset voivat jatkojalostaa kierrätyskeskuksen materiaaleja ja tuotteita sekä tehdä yhteistyötä ja verkostoitua. HUBien ja niiden mahdollistaman toiminnan vaikutuksesta kohdealueelle syntyy uusia, käytettyjen tuotteiden jatkojalostamiseen perustuvia innovaatioita, pienten yritysten uutta liiketoimintaa sekä kiertotalouden yritysyhteistyötä ja osaamista.

Hankkeessa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n Espoon Nihtisillan kierrätyskeskus ja Helsingin kaupungin kohde avataan kehitysalustoiksi, joissa testataan ja kehitetään uusia kiertotalouden yritystoimintaa tukevia palveluja. Toimintamallit kiertotalousHUBeille luodaan näiden kokeilujen kautta.

Hankkeen taustalla ovat kansainväliset (YK Agenda 2030, EU) ja paikalliset (Uudenmaan liitto) kestävän kehityksen, resurssiviisauden ja kiertotalouden tavoitteet, joita pyritään saavuttamaan mm. tuotteiden uudelleenkäytön kautta. Uudelleenkäytön edistäminen edellyttää uusia toimintamalleja, verkostoitumista ja liiketoimintaideoita, joiden luomista SHOPS2HUBS-hanke tukee.

Green Net Finlandin rooli

Green Net Finland toimii SHOPS2HUBS-hankkeen koordinaattorina. Lisäksi Green Net Finlandin vastuulle kuuluu uusien toimijoiden ja ideoiden löytäminen sekä parhaiden käytäntöjen ja hyötyjen tunnistaminen.

Hankekonsortio

Hankkeen konsortioon kuuluvat Green Net Finlandin lisäksi Helsingin kaupunki, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy sekä Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy.

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

Hanke toteutetaan aikavälillä 9/2019 – 12/2021.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 473 000 euroa ja hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Helsingin kaupunki.

Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan HUBiin?

Täytä lyhyt taustatietokysely – olemme sinuun yhteydessä!

Seuraa SHOPS2HUBS-hanketta

#SHOPS2HUBS

Lisätietoja SHOPS2HUBS-hankkeesta antaa Joonas Raaska (etunimi.sukunimi@gnf.fi, p. 044 381 5819).

Läheisiä hankkeita muualla