Hycamite valmistaa vetyä ja kiinteää, korkea-arvoista hiiltä hajottamalla (bio)metaania termokatalyyttisesti. Tuotannossa ei synny hiilidioksidipäästöjä.