Energize Co2mmunity -hankkeen Suomen pilotin toteuttajat GNF ja Aalto sekä Tanskan pilotin toteuttajat Middelfartin kunta järjestävät yhteistyökokouksen ja virtuaalivierailun 1. heinäkuuta. GNF:n ja Aallon projektitiimit kokoontuvat paikan päälle Lapinjärven Husulanmäkeen, johon on suunnitteilla yhteisrakentamista soveltava pientaloalue luonnonkauniille paikalle Lapinjärven rannan lähistössä (kuva).

Kokouksessa otetaan etäyhteys Tanskaan, ja Suomen pilotin toteuttajat esittelevät projektin tuloksia ja pilottikohdetta. Projektikumppanina oleva Middlefartin kunta esittelee myös omaa pilottiaan, jossa on suunnitteilla lämpöpumppujen yhteishankinta pientaloalueelle. Yhteistyö Tanskalaisten kanssa on suomalaisille kiinnostava mahdollisuus, sillä Tanska kuuluu yhteisöenergian edelläkävijämaihin. Toivottavasti sää suosii ja virtuaalivierailun yhteydet toimivat!

Energize-hankkeessa GNF on juuri teettänyt teknis-taloudellisen asiantuntijatyöselvityksen Husulanmäen uusituvista yhteisöenergiaratkaisuista Granlund Oy:llä.  Uusiutuviin lämmitysenergiaratkaisuihin liittyvän selvityksen tulokset ovat nyt valmistuneet. Tarkastelussa tutkimuskohteena ovat Husulanmäen kaavan ja suunnitelman mukaiset rakennukset. Tulosten perusteella nähdään, että tulevan asuinalueen talotyyppien energiatehokkuus vaikuttaa voimakkaasti eri ratkaisujen kannattavuuteen ja investoinnin takaisinmaksuaikaan.

Aluetason ratkaisuista paras kannattavuus saavutetaan korttelikohtaisilla maaenergiajärjestelmillä. Arvioitujen lähtötietojen perusteella, jossa energiankulutus on hyvin pieni (39 kWh/m2), kaikista kannattavimmaksi vaihtoehdoksi osoittautui rakennuskohtainen maalämpö. Ratkaisun elinkaarisäästöt suoraan sähkölämmitykseen verrattuna ovat noin 19500 EUR/25v ja vuotuinen korkotuotto 4 %. Mikäli energiankulutus olisi arvioitua passiivienergiatalon tasoa suurempi (77), korttelikohtaiset maalämpöjärjestelmät energiakaivoilla tuottaisivat 34600 EUR/25 v elinkaarisäästön ja 5% korkotuoton. Tässä tapauksessa rakennuskohtainen maalämpö voisi tuottaa 9 % korkotuoton suoraan sähkölämmitykseen verrattuna.

Asiantuntijatyössä tehtiin myös rajattu selvitys alueen maaperästä. Selvityksen mukaan maaperä on osittain moreenia ja sen alla on kallio. Alue sopii hyvin rakentamistarkoitukseen.

Energize-hankkeessa kansainvälisiä yhteistyökokouksia on ollut kevään aikana myös Suomen ja Viron välillä. Mukana tutustumiskokouksessa on ollut edustajia projektikumppanien lisäksi Lapinjärveltä ja Tarton kaupungista. Tarton pilotointikohde on päiväkodin katolle rakennettava aurinkosähköjärjestelmä.

Lisätietoja hankkeesta saa Ilkka Aaltiolta GNF:stä.