GNF kävi Cool4City-hankkeen tiimoilta vierailulla. Kirjoitimme vierailusta Blogin.

Cool4City-hankkeessa järjestettiin perjantaina 18.11.2022 vierailu Paimioon Lounais-Suomen jätehuollon tiloihin. Tiloissa käsitellään kotitalouksista kerättyä tekstiilijätettä uusiomateriaaliksi. Kaikkien kotitalouksissa syntyneiden jätejakeiden kerääminen kuuluu kunnallisten jätelaitosten vastuulle ja tämä Paimion laitos vastaanottaa näiden toimijoiden tekstiilijätettä. Suomessa myös eräät kauppaketjut keräävät itsenäisesti tekstiilejä kotitalouksilta ja tämä nähdään ongelmallisena jätelain näkökulmasta. Suomessa on tällä hetkellä määritelty tekstiilien kerääminen kunnallisten jätelaitosten vastuulle, mutta EU:n tasolla vastuiden osalta asiaa käsitellään vielä ja tästä saattaa aiheutua tekstiilin käsittelylle tulevaisuudessa haasteita. Nähtäväksi jää, miten asia ratkeaa – kerääkö tekstiilejä jatkossa kunnallinen jätehuolto vai siirtyykö tämä materiaali tuottajavastuun piiriin?

 

Paimion laitos on pilottivaiheessa. Laitoksella lajitellaan eri materiaalien tekstiilikuituja, jotka lajittelun jälkeen ajetaan laitoksen tekstiilikuidun käsittelylaitteeseen. Laitteessa tekstiilit hajotetaan pienemmäksi jakeeksi ja siitä poistetaan mm. napit sekä nepparit. 

Lopputuloksena syntyy tekstiilikuitua, jonka jatkojalostajia kartoitaan tällä hetkellä. 

Suomessa 1.1.2023 alkavan kotitalouksien tekstiilinkeräyksen vuoksi, on haettu ratkaisuja käytetyn tekstiilijakeen uudelleenkäyttämiseksi. Vastaavia keräyksiä tehdään myös erikseen yrityksiltä ja näiden materiaalit jatkokäsitellään erillään kotitalouksien tekstiilikuiduista. Paimiossa viereisissä tiloissa toimii yrityspuolen tekstiilinkeräystä toteuttava laitos, jolle toimitettavaa materiaalia on helpompi mitata määrällisesti sekä laadullisesti.

 

Vierailuista syntyi kävijöille useita ajatuksia: Tekstiilin lajittelu on vielä isolta osin käsityötä ja materiaalin laatua on vaikea määritellä. Laitteisto osaa vastaanottaa useita jakeita, mutta osa sekoitekuiduista tuottaa päänvaivaa. Luovan alan yrittäjille löytyisi nyt töitä, mikäli näille tekstiilijakeille keksittäisiin käyttökohteita. Asiasta kiinnostuneen kannattaa olla yhteydessä Lounais-Suomen jätehuoltoon. Laitoksella on kapasiteettia vielä käytössä, sillä laitteisto ei toimi vielä täydellä teholla. Laitteisto käyttää sekä energiaa että sähköä, joten isompi tuotantovolyymi voisi parantaa taloudellista kannattavuutta. Alkuvuodesta 2023 nähdään, minkä verran kotitalouksista aletaan materiaalia saada käyttöön, kun myös muut, kuin nyt pilotteina materiaalia keränneet kunnallisten jätelaitosten toimijat alkavat kerätä tekstiilijaetta.

 

Cool4City-hankkeessa on selvitetty kotitalouksien jätteenkäsittelyä Suomessa. Aiheesta voit lukea lisää GNF:n kotisivuilta materiaalipankista löytyvistä raporteista. Eri jätejakeiden erilliskeräyksiä toteutetaan hieman eri tavoin eri puolilla Suomea ja nyt mukaan on tulossa tekstiilinkeräys. Nykyisin sekajätteessä on vielä runsaasti biohajoavaa materiaalia, jonka erilliskeräyksen olisi syytä meistä jokaisen kiinnittää huomiota. Tekstiilien, muovin, kartongin, paperin, lasin sekä metallin keräyksiä unohtamatta.