Cool4City – Clean Green City by Smart Waste Management – hanke päättyy 31.12.2022

Hankkeessa on toteutettu, analysoitu ja kuvattu neljä pilottia sekä lisäksi julkaistu kahden Suomen kunnallisen jätelaitoksen operointi- ja liiketoimintamalleja kuvaavaa julkaisu. Cool4City -hankkeen alueita ja kunnallisia jätelaitoksia ovat Pääkaupunkiseutu ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY -kuntayhtymä sekä Mikkelin alue ja Metsäsairila Oy. Hanke on käytäntöpohjainen ja keskittynyt kotitalouksien jätteisiin. 

HSY:n pilotit Coo4City -hankkeessa olivat taloyhtiöiden asukasaktiivien tiedotuspilotti biojätteen erilliskeräyksen edistämiseen ja betonielementtien valmistuksen pilotti jätteenpolttolaitoksen sivuvirrasta. Mikkelin seudulla toteutetut pilotit olivat Metsäsairila Oy:n  jätelaitoksen Kiepin kehittäminen ja Mikkelin Toimintakeskus ry:n/Uutta elämää Groupin pilotti uudelleenkäytettävien tavaroiden alueellisesta keräyksestä keräysajoneuvolla. Cool4Cityn pilottien tulosten arvioidaan vaikuttavan kahden suomalaisen kunnallisen jätehuoltoorganisaation – HSY:n ja Metsäsairilan – jätehuollon parantuneina järjestelminä, sekä asukkaiden ympäristötietoisuuden lisäämiseen hankepilottialueilla.

Hankkeen tuloksia ovat kiinteistökohtaisen biojätteen erilliskeräyksen lisääminen, kansalaisten tietoisuuden lisääminen kunnallisten jätehuoltoyritysten palveluista jätteenlajitteluasemilla ja uudelleenkäytettävien tavaroiden keräys kiertotalouden arvoketjuun integroitumista varten. Viestinnän ja yhteistyön sekä tietoisuuden lisäämiseen tähtäävän näkyvyyden toiminnan roolia ei voi yliarvioida, kun aiheena on yhdyskuntajäte ja kiertotalous. Cool4City -hankeen teki tiivistä yhteistyötä muiden ENI-ohjelman hankkeiden kanssa asiaan kuuluvilla painopisteillä. Cool4City -hanke kokosi tärkeimmät tulokset ja saavutukset englanninkieliseen loppujulkaisuun “Household waste management in the Helsinki Metropolitan Area and Mikkeli Region – operational models, practicalities and pilots” (Pääkaupunkiseudun ja Mikkelin seudun kotitalousjätehuolto – toimintamallit, käytännöt ja pilotit), joka on saatavilla Green Net Finlandin verkkosivuilla. Lopuksi: pilottien ja kokeilujen avulla voidaan löytää uusia käytäntöjä kotitalousjätteiden kierrätysasteen nostamiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Cool4City -hanke on myös yhteiskirjoittajana laajemmassa englanninkielisessä julkaisussa Municipal Solid Waste  Management in Finland with practical examples of implementation on regional level ”. (Yleiskatsaus Suomen yhdyskuntajätehuollosta käytännön esimerkkeineen alueellisesta toteutuksesta).