Project Description

Hankkeen tavoitteet

HUKATON -hankkeen päätavoitteena on kehittää teknistaloudellisesti optimoituja älykkäitä kokonaisratkaisuja hukkalämmön parempaan hyödyntämiseen valituissa tarkastelukohteissa ja tunnistaa niiden pohjalta monistettavia konsepteja, joita voidaan monipuolisesti hyödyntää rakennetussa ympäristössä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Yksittäisellä teknologialla ei saada kokonaisoptimoituja ratkaisuja, vaan parhaat konseptit muodostuvat erilaisten ratkaisujen yhdistelmillä. Näitä kokonaiskonsepteja tuotetaan HUKATON-hankkeessa.

HUKATON-hanke:

  • Optimoi laskemalla (monitavoiteoptimointi) älykkäitä kokonaisratkaisuja hukkalämpöjen talteenottoon ja
    yhteiskehittämisen ja markkinavuoropuhelun keinoin edistää uusia lämmön varastoinnin ja kysyntäjouston
    kokonaisratkaisuja
  • Kehittää sellaisia konsepteja, joiden avulla rakennukset tulevat osaksi älykästä energiajärjestelmää (kysyntäjousto)
  • Luo uusia liiketoimintamalleja ratkaisuja tarjoavien yritysten välille

Hankkeen lopputuloksena syntyy optimoituja kokonaisratkaisuja valittuihin tarkastelukohteisiin Helsingin ja
Turun alueilla, joiden pohjalta kohteiden omistajat voivat tehdä investointipäätöksiä ja markkinoille muodostuu yritysten muodostamia kokonaisratkaisuja ja uusia arvoketjuja. HUKATON-hankkeeseen valitut tarkastelukohteet ovat: asuinkerrostalo, urheilupuisto (uimahalli – jäähalli) Helsingissä sekä kasvihuone, kauppakeskus ja jätevoimalaitos Varsinais-Suomessa.

Green Net Finlandin rooli

Green Net Finland toimii HUKATON-hankkeen koordinaattorina, vastaa hankkeen tiedottamisesta sekä yrityskentän aktivoinnista mukaan hankkeeseen.

Hankekonsortio

Hankkeen konsortioon kuuluu Green Net Finlandin lisäksi Aalto yliopisto, Turun AMK ja GTK.

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

Hanke toteutetaan aikavälillä 8/2018 – 12/2020.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 392 820 euroa ja hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Helsingin kaupunki ja Helen.

HUKATON-hankkeen loppuwebinaari järjestetään verkkotapahtumana tiistai-iltapäivällä 8.12.2020. Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille yrityksille ja toimijoille ja siinä esitetään HUKATON-hankkeen tuloksia ja alan ajankohtaista tietoa. Ilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa lähiaikoina: https://gnf.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/