Green Net Finlandin toimisto sijaitsee GE-talossa Helsingin Vallilassa.

Keitä me olemme

SUVI HÄKÄMIESToiminnanjohtaja, p. 050 331 1495
Suvi Häkämies on työskennellyt Green Net Finlandissa vuodesta 2008 – ensin energia-asiantuntijana vastaten erityisesti energiatehokkuuden kansainvälisistä kehityshankkeista sekä sittemmin vuodesta 2015 alkaen toiminnanjohtajana. Suvi on koulutukseltaan energiatekniikan diplomi-insinööri (TKK, 2008).

Suvi on monipuolinen kehityshankeosaaja, joka tuntee laaja-alaisesti cleantech-alan rahoitusinstrumentit, erityisesti EU-rahoituksen. Hän osaa kuunnella ja tunnistaa cleantech-alan yritysten kehityssignaaleja ja tehokkaasti hankkeistaa niitä kehityshankkeiksi. Lisäksi Suvi tuntee cleantech-sektorin toimijat hyvin ja osaa rakentaa vahvoja hankekonsortioita.

Suvin erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat energiatehokkuuden parantaminen, älykäs ja uusiutuva energiantuotanto ja -jakelu sekä yleisesti kehityksen pullonkaulojen tunnistaminen ja poistaminen. Suvi on myös innostava esiintyjä ja kouluttaja, joka mielellään opastaa yrityksiä ja muita toimijoita kehityshankemaailman kiemuroihin.

KAISA VEHKALAHTIHallintopäällikkö, p.050 524 3485
Kaisa Vehkalahti on työskennellyt Green Net Finlandissa vuodesta 2009 hallintopäällikkönä vastaten organisaation yleis- ja taloushallinnosta sekä toteutettavien hankkeiden talous- ja hankehallinnosta. Kaisa osallistuu myös hankevalmistelutyöhön sekä hankkeiden sisällöntuotantoon. Kaisa on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri (HY/ympäristöekonomia, 2006).

Kaisalla on vahva osaaminen eri rahoitusinstrumenttien hankehallinnosta (mm. EAKR, Interreg, Tekes, Norden). Hän on taitava budjetoija ja pitää isojakin hankekokonaisuuksia kokeneesti näpeissään. Kaisa tuntee eri rahoitusohjelmien kiemurat ja vastaa usein hankkeissa isojen rahoitushakemusten kokoamisesta.

Hankehallinnon lisäksi Kaisa vastaa Green Net Finlandin yleishallinnosta, mm. jäsenrekisteristä ja -laskutuksesta.

EVILINA LUTFIKehityspäällikkö, Venäjä-toiminnan johtaja, p. 050 436 2661
Evilina Lutfi on työskennellyt Green Net Finlandissa vuodesta 2006 projektipäällikkönä. Evilina on koulutukseltaan sähkökemian DI (Pietari, 1996) ja kemiantekniikan insinööri (EVTEK, 2006). Evilinalla on vahva ja laaja sekä Suomen, että Pietarin alueen cleantech-alan tuntemus. Evilina on myös kokenut hankeosaaja. Hän on valmistellut ja toteuttanut lukuisia sekä kansallisia, että kansainvälisiä hankkeita (mm. EAKR, BONUS, INTERREG ja LIFE+) .

Evilinan substanssiosaamista ovat rakennetun ympäristön energia- ja ekotehokkuus ja ympäristökemia.

Evilina vastaa Green Net Finlandin Venäjä-yhteistyön rakentamisesta. Hän on edistänyt aktiivisesti Pietarin cleantech -klusterin perustamista ja on nyt sen hallituksen jäsen ja edustajisto Suomessa. Evilinan äidinkieli on venäjä, mutta hän puhuu myös sujuvaa suomea ja englantia.