Jäsenenämme pääset hyötymään toiminnastamme ja palveluistamme kokonaisvaltaisesti. Toimintamme lähtökohtana on jäsentemme liiketoiminnan ja kansainvälistymisen edistäminen. Jäsenenämme tarjoamme kanavamme sinun osaamisesi esiintuontiin ja kiihdytämme kehitystäsi.

Jäsenenämme pääset nauttimaan mm. seuraavista palveluista:

  • Muotoilemme jäsentemme cleantech-alan kehitystarpeita korkealaatuisiksi kehityshankkeiksi, jotka ovat laadukkaasti koordinoituja, toteutettuja ja niiden tulokset näkyvät alan mediassa.
  • Kehityshanketoimintamme vastaa jäsenten kehitystarpeisiin ja tuo liiketoimintahyötyä ja osaamisen kasvua jäsenistölle. Hankkeiden tulokset levitetään jäsenistön käyttöön.
  • Näyt ja kuulut toimintamme kautta; niin nettisivuillamme, hanketoiminnassamme ja muiden kanaviemme kautta.
  • Voitamme korkeasti kilpailtua kansainvälistä (EU + muut) kehitysrahoitusta Suomeen tukemaan jäsenistömme osaamisen kasvua.
  • Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun vähähiilisen kaupunkiympäristön asiantuntijana ja nostamme esiin jäsenistömme onnistuneita ratkaisuja sekä uusia lupaavia innovaatioita.
  • Rakennamme cleantech-alan verkostoyhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Mahdollistamme esimerkiksi yritysten ja julkisen sektorin välistä vuoropuhelua.

Yleishyödyllisen toimintamme rinnalla tarjoamme asiantuntijapalveluita jäsenillemme alennettuun jäsenhintaan.

Meistä sanottua: ”Green Net Finlandin toiminnan voi ajatella pienten ja keskisuurten toimijoiden T&K&I -osaston korvaajaksi, isommilla toimijoilla sen jatkeeksi.”